OpenFOAM

OpenFOAM là gì?

OpenFOAM là gói phần mềm CFD mã nguồn mở, miễn phí được phát triển bởi ESI-OpenCFD và những người tham gia khác trong cộng đồng OpenFOAM toàn cầu. Nó có một cơ sở người dùng lớn trên hầu hết các lĩnh vực kỹ thuật và khoa học, từ cả các tổ chức thương mại và học thuật. OpenFOAM có một loạt các tính năng để giải quyết mọi thứ từ các dòng chất lỏng phức tạp liên quan đến các phản ứng hóa học, nhiễu loạn và truyền nhiệt, đến động lực học rắn và điện từ.

Bằng cách mở, OpenFOAM cung cấp cho người dùng sự tự do hoàn toàn để tùy chỉnh và mở rộng chức năng hiện có của mình, hoặc thông qua hỗ trợ từ ESI-OpenCFD.

Bình luận