Giới thiệu

CÂU CHUYỆN VỀ CHÚNG TÔI

Tại sao là chúng tôi?

Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh, nhân tố “S” là điều chúng tôi lựa chọn.

Chúng tôi luôn nghiên cứu và đưa ra những Giải pháp “Solution” mới để cung cấp đến Doanh nghiệp và Học viên các Dịch vụ “Service” tốt nhất, giúp Doanh nghiệp phát triển bền vững và giúp Học viên bắt kịp với sự phát triển của xã hội.

Chúng tôi luôn hỗ trợ để nhiều người hơn nữa có được Thành công “Success”!!!

TẦM NHÌN

Trở thành Trung tâm đào tạo công cụ và kỹ năng làm việc hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật.

SỨ MỆNH

Kết nối giữa Sinh viên và Doanh nghiệp. Chúng tôi luôn hướng đến việc tạo giá trị làm giảm khoảng cách giữa Sinh viên và Doanh nghiệp, nâng cao kiến thức thực tế về sản phẩm của Doanh nghiệp cho Học viên, đồng thời thúc đẩy những ý tưởng mới mang lại những giá trị cao cho xã hội.

Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết và hiệu quả, đội ngũ nhân viên được hỗ trợ phát triển đúng với khả năng của mình nâng cao giá trị kết quả lao động và mang lại nhiều giá trị có ích cho xã hội.

Chúng tôi minh bạch các hợp đồng kinh doanh và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh để tối đa hoác giá trị cho các cổ đông trên cơ sở pháp luật.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • SHARING
  CHIA SẺ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tới cộng đồng
 • SUPPORT
  Sẵn sàng HỖ TRỢ học viên để tạo ra những giá trị tốt lan tỏa đến nhiều người
 • PROFESSIONALISM
  Sự CHUYÊN NGHIỆP luôn được đặt lên hàng đầu
 • Luôn tiên phong HÀNH ĐỘNG tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng
 • CONNECT
  KẾT NỐI Học viên và Doanh nghiệp, rút ngắn thời gian đào tạo nhân viên mới cho Doanh nghiệp
 • EDUCATE
  ĐÀO TẠO học viên không chỉ ở phần mềm mà còn kỹ năng và kiến thức thực tế của sản phẩm